Ποντιακός Ελληνισμός

Έργα

Δημοτικό Σχολείο Στρυμονικού Σερρών Πολυμεσικές παρουσιάσεις

Download (DOCX, 27KB)

https://www.dropbox.com/s/uctuordnfwwzxgx/%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9F_35_%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%97%CE%9C%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%9D.ppsx?dl=0