Ποντιακός Ελληνισμός

Έργα

Εκπαιδευτήρια Γείτονα Δημοτικό Πολυμεσικές παρουσιάσεις

Download (DOCX, 27KB)

https://www.dropbox.com/s/ico3v7o5t7bqsvp/%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%95%CE%99%CE%9F_36_%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pptx?dl=0